فەرهەنگ

World Wide Web

کۆمپیوتەر(www)، "ووو"، "وێب"، وێبی جیهان‌به‌رین، جیهانی وێب

 WWW = Web
ئه‌وڕۆکه‌ ئه‌م ده‌سته‌واژه‌یه‌ به‌ کرده‌وه‌ به‌رانبه‌ر‌ به‌ “وێب Web” به‌کار ده‌برێت